همه چیز در مورد لرهای ایران زمین

دلنوشته هایی از ایل لر در شهرستان بهبهان استان خوزستان

همه چیز در مورد لرهای ایران زمین

دلنوشته هایی از ایل لر در شهرستان بهبهان استان خوزستان

مشخصات بلاگ

بهبهان یکی از قدیمی‏ترین شهرهای استان خوزستان است که قدمت آن به هزاره دوم پیش از میلاد بر می‏گردد. شهرستان بهبهان با وسعتی معادل 3195 کیلومتر مربع در جنوب غربی استان خوزستان قرار دارد. جمعیت بهبهان حدود 220 هزار نفر است

بایگانی

نژاد و تیره در استان خوزستان

پنجشنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۴۵ ب.ظ

http://heygar.ir/manager_hey_92/uploads/%DA%A9%D9%88%DA%86.jpg

پیش از اسلام نژادهاى مختلفى از جمله:

سیاهان، ماردها، اوکسیها، کیسیها،

پراتاکینها، صابیان، یهودیان، یونانیان،

رومیان، هندیان و عیلامیان

در نقاط مختلف این استان پراکنده بوده‏اند.

در حال حاضر بقایایى از این نژادها در این منطقه وجود دارد.

این بقایا بیشتر در دزفول و شوشتر سکونت دارند. اما جدا کردن آنها از نژادهاى دیگر مشکل است.

لرها و عرب‏ها مهمترین نژادهاى ساکن در این استان مى‏باشند.

عرب‏ها بیشتر در خوزستان غربى و جنوبى ساکن هستند و لرها نیز در خوزستان شمالى و شرقى ساکن مى‏باشند.

عشایر و طوایف خوزستان

عشایر استان خوزستان به دو دسته عشایر عرب و عشایر غیر عرب تقسیم مى‏شوند.

عشایر عرب

مهمترین عشایر عرب خوزستان کعب شادگان و عشایر میان آب هستند و برخى طوایف عرب دیگر نیز در این استان سکونت دارند که در ذیل به هر یک از این عشایر و طوایف اشاره مى‏شود:

عشایر کعب شادگان از شش طایفه به نام‏هاى:

البوغبیش، خنافره، حزبه، دوارجه،

عساکره و مقدم تشکیل شده است.

طایفه البوغبیش از تیره‏هاى:

البو بالا، البو شهباز، البو حاج على، البو صالح،

بیت خیطان، بیت البو شمال، البو محمود، زبید و ابو جلیل،

بنى رشید، البو زیاد، بیت بند ذیجان، رفیع،

اثامنه، سلیح و البو سلیط تشکیل شده است.

طایفه خنافره از دو طایفه کوچک‏تر به نام‏هاى چوامل و البو حمدى تشکیل شده است.

طایفه چوامل شامل تیره‏هاى:

البو جنام، البو زنبور، سوالم، چوامل،

مزرعه و اماده مى‏باشد.

طایفه البو حمدى شامل تیره‏هاى:

البو خنفر، البو خضیر و شاوردى است.

طایفه حزبه از تیره‏هاى:

البو حمودى، البو حاوى، البو غنام، البو غونیم،

عثمان، بلاعطه و البو حمیدان تشکیل شده است.

طایفه دوارجه شامل تیره‏هاى:

البو سوادى، البو عبد الوالى، البو ناظر و البو موسى مى‏باشد.

طایفه عساکره شامل دو تیره دریس و عساکره مى‏شود.

هر یکى از این تیره‏هاى اصلى از شاخه‏هاى مختلفى تشکیل شده‏اند.

تیره دریس از شاخه‏هاى:

البو على، ال سعدى، مطاوى، سلیمانى،

عقدیه، البو عبادى، البو دهله، شیاخین،

البو نعیم، البو بیرى و البو عبید تشکیل شده است.

تیره عساکره شامل شاخه‏هاى:

سلیح، البو مسعود، البو عامر، البو صبیح،

البو حمود، البو غضبان، بیت عزیز، بیت صمد،

بیت دلى و بیت شلاکه مى‏شود.

طایفه مقدم از دو تیره مقدم خزعل و مقدم حفش تشکیل شده است.

تیره اصلى مقدم خزعل از تیره‏هایى چون:

بیت سباهى، بیت خواجه علوان، عبدالخفیر، بیت نخزان،

محاسبه، سویلان، ربیهات و نوامر شکل گرفته است.

عشایر میان آب در منطقه میان آب بین دو رودخانه کرخه و دز سکونت دارند. طوایف:

عبد الخان، مزرعه، البو روایه، خسرج،

سادات و کعب عشایر میان آب را تشکیل مى‏دهند.

طایفه عبد الخان از تیره‏هاى:

نصیرى، بنى عقبه، شویه، بهاول،

عبید یا کاکاهى، بنى تمیم، شمَر، بیت قباشى،

عطاشنه و حینه تشکیل شده است.

طایفه مزرعه از هفت تیره تشکیل مى‏شود که سه تیره آن در میان آب و چهار تیره در بستان، جراحى و شادگان سکونت دارند.

تیره‏هاى ساکن میان آب عبارتند از:

سعیدیه، زریرات و لمه

و تیره‏هاى ساکن در بستان و شادگان عبارتند از:

هریزات، آل بوحیرز، آل بوحبیر و آل بو حریجه.

طایفه البو روایه که در هویزه سکونت دارد شامل تیره‏هاى:

البو سلمان، البو بدوى، البو عزیر و آل اعلاف مى‏شود.

طایفه خسرج از تیره‏هاى:

ترکى، عبدالله و لطیف تشکیل شده است.

طایفه کعب از تیره‏هاى:

مغان، الحایى، فرج الله و کرم الله تشکیل شده است.

طایفه سادات از تیره‏هاى:

سادات موسوى جزایرى، سادات فواضل و سادات جعادله تشکیل شده است.

سایر عشایر عرب خوزستان شامل طوایف:

باوى، سلامت، آل کثیر، منتفج،

آل خمیس، بنى طرف و شریفه مى‏شوند.

طایفه باوى از تیره‏هاى:

البو کردان، آمور، البو اطوى، البو بلید،

بوریه، فراتسه، هواشیم، حامه،

الجابره، بنى خالد، معاویه، بیت نصیر و

بیت نواصره تشکیل شده است.

طایفه سلامت از سه تیره:

حمید السلیم، مسخ و آل بویس تشکیل گردیده است.

طایفه آل کثیر که در اهواز و دزفول سکونت دارند از تیره‏هاى:

عنافجه، ضیاغمه و سعد تشکیل گردیده است.

طایفه آل خمیس که در نواحى رامهرمز و شادگان زندگى مى‏کنند از تیره‏هاى:

آل بوعباد، احمدیه، جنام، منصور،

محسن، بنى رشید، رضایج السفیح، رضایج السلطان،

سورقى، زبیدى و ظهاریه تشکیل شده است.

طایفه بنى طرف که در دشت آزادگان در حوالى هویزه به سر مى‏برند شامل تیره‏هاى:

سوارى، مزرعه، مشرفه، بنى صالح،

مروان، قاطع و سید نعمت مى‏شود.

طایفه شریفه متشکل از پنج تیره مى‏باشد.

ـ تیره رجبیه در صویره، مشیریه و هندیجان بسر مى‏برند.

ـ تیره بنى چولان در خلف آباد،

ـ تیره جباره در بونور،

ـ تیره‏هاى مقاطف و موالى در داهه زندگى مى‏کنند.

عشایر غیر عرب

در این استان ایل‏ها و طوایف لر، قشقایى و افشار نیز زندگى مى‏کنند. طوایف غیر عرب خوزستان عبارتند از:

طایفه سگوند رحیم خانى که در شوش زندگى مى‏کنند متشکل از تیره‏هاى:

مختوا، قلى، على دوست، حاجى مشه،

سگوند، خرده، خداوردى، محمد،

حاجى کلى، مهدى خانى، شه عینل، عین الوند،

کولى وند، نوکره مران، مال امیر، چتال،

لیوه، دلى، کرد، سیلورزى و

رشنو مى‏باشد.

طایفه عمله که در اطراف شوش سکونت دارند شامل تیره‏هاى:

شوهن، کاوند، هورى، کرد،

باتولى، چنارى، حسن غلامعلى، هشارو،

منگرى ظهیرى، درویش، حاجى مشه و حاجى کلى مى‏باشد.

طایفه جانکى که در دامنه غربى ارتفاعات منگشت بین خاک بهمئى، مکوند و رامهرمز زندگى مى‏کنند از تیره‏هاى:

ابوالعباسى، جلالى، زنگنه، کرد،

شیر على و مبینى تشکیل شده است.

طایفه گندز لو که یکى از طوایف ایل افشار است در پیرامون شوشتر زندگى مى‏کنند.

عشایر میان آب بین دو رود کرخه و دز سکونت دارند.

طایفه لرکى یکى از طوایف ایل قشقایى بوده که به این استان مهاجرت نموده است.

این طایفه در حوالى بهبهان به سر مى‏برند. منطقه اصلى آنها ابوالفارس در نزدیکى بهبهان است.

منبع

 • سینا موسوی

نظرات  (۲)

 • ممبینی بختیاری
 • سلام، در قسمت معرفی طایفه های باغملک باید بنویسید "ایل ممبینی‌"نه طایفه مبینی، لطفاً تصحیح کنید 
 • جواد مفرد کهلان
 • نام قبیلۀ پراتاکین را- که به قول استرابون در خوزستان به دامداری و کشاورزی مشغول بوده اند- می توان به معنی بسیار سریع جا به جا شونده ها (= طایی، تازی، عرب) گرفت. استرابون نام اینان را در کنار نام کیسیان (خوزها= تولید کنندگان نیشکر) آورده است.

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی